Cicle

1. General. Període de temps en què s'acompleix una sèrie d'esdeveniments o fenòmens fins a arribar a un des del qual tornen a produir-se en el mateix ordre. El cicle de les estacions. Cicle lunar, etc.

2. Física. Conjunt d'estats o de valors pels quals passa un fenomen periòdic abans de reproduir-se idènticament.

3. Ciències de la salut. Sèrie de fases i de canvis efectuats segons una successió ordenada, mitjançant la qual un mecanisme, una substància o un sistema són obligats, periòdicament o no, a tornar a les condicions inicials.

4. Ciències de la salut. Cicle biològic. Conjunt de fases successives de desenvolupament per les quals passa un organisme entre l'aparició d'una fase i la reaparició d'aquesta mateixa fase en la generació següent.

5. Agricultura. Ramaderia. Pesca. Cicle vital. Període de temps durant el qual es desenvolupa la vida completa d'un ésser viu que es reprodueix sexualment, des de la fecundació de l'òvul fins a la mort, el qual inclou la producció de gàmetes destinats al reemplaçament per una nova generació.

6. Ciències socials. Cicle vital. Conjunt dels canvis biològics i culturals successius que una persona, una família o un grup experimenten al llarg de la seva vida.

7. Medi ambient. Cicle de l'oxigen. Conjunt de processos pels quals l'oxigen passa del medi ambient als organismes biològics i d'aquests al medi ambient.

8. Medi ambient. Cicle de vida. Conjunt d'estadis pels quals passa un organisme o un producte mentre és viu o és útil.

9. Ciències socials. Transicions del cicle vital. Conjunt d'esdeveniments, sovint ritualitzats, que marquen el pas d'una fase a una altra del cicle vital d'un individu.

10. Medi ambient. Anàlisi del cicle de vida. Avaluació, mitjançant un conjunt sistemàtic de procediments, de les entrades i sortides de matèria i energia i de l'impacte ambiental atribuïble directament a un producte al llarg del seu cicle de vida.

Cicle_06. Cementiri de Mataró, 2019.

FOTOPUBLICA.NET | Pere Freixa & Mar Redondo | info@fotopublica.net
 
Cicle, 2019
 

Publicació:


Herbart. Confluència entre art i ciència.
Edicions Univerisat de Barcelona, 2021

Cicle_05. Cementiri del Poble Nou, 2019.

Cicle_04. Cementiri de Mataró, 2019.