/ Índex / Premis Ateneus 2005
Octubre / desembre 2005
     


Un treball fotogràfic de
Mar Redondo y Pere Freixa
per a la Federació d'Ateneus de Catalunya

 

>> Federació d'Ateneus de Catalunya

Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo

Collage final amb
totes les imatges
 

Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo
Material Promocional. Banderola / Targetó de presentació

 <<  / 1 /  >>
La premsa
 


>> El PUNT digital, 15-12-2005


>> Federació d'Ateneus de Catalunya

Les fotografies
         
Premi Ateneus 2005
A la creativitat en música
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo

Premi Ateneus 2005
A la creativitat en
cultura tradicional

Premi Ateneus 2005
A la creativitat en teatre
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo

Premi Ateneus 2005
Als mitjans de
comunicació professionals

Premi Ateneus 2005
A la creativitat en dansal
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo

Premi Ateneus 2005
Als mitjans de
comunicació d'associacions

Premi Ateneus 2005
A la trajectòria individual
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo
Premis Ateneus 2005 · Pere Freixa i Mar Redondo Premi Ateneus 2005
A l'activitat sociocultural
             
Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons · © Pere Freixa i Mar Redondo / www.fotopublica.net