Barcelona Acròstic. Un projecte-objecte-llibre ideat i dirigit per J. Subirana i editat per Editorial Destino i l'Ajuntament de Barcelona.


Barcelona Obertura
és una proposta de Pere Freixa i Mar Redondo
per a Barcelona Acròstic

22@ ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Platja de la Barceloneta. 2002

Plaça de les glòries ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

No a la guerra. 16 de març de 2002

No a la guerra. 16 de març de 2002

FOTOPUBLICA.NET | Pere Freixa & Mar Redondo | info@fotopublica.net
 
Barcelona Obertura - Barcelona Acròstic
 
:: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 ::

 

Vila olímpica ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

No a la guerra. 14 de març de 2002

22@ ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Platja de la Barceloneta. 2002