Barcelona Acròstic. Un projecte-objecte-llibre ideat i dirigit per J. Subirana i editat per Editorial Destino i l'Ajuntament de Barcelona.


Barcelona Obertura
és una proposta de Pere Freixa i Mar Redondo
per a Barcelona Acròstic

22@ ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Barceloneta / Vila Olímpica. 2001

Plaça de les glòries ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Barceloneta / Vila Olímpica. 2001

Mercat del Born. 2002

Vila olímpica ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Vila Olímpica. 2002

FOTOPUBLICA.NET | Pere Freixa & Mar Redondo | info@fotopublica.net
 
Barcelona Obertura - Barcelona Acròstic
 
:: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 ::

 

Vila olímpica ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Platja del Bogatell. 2002

Vila olímpica ·  Barcelona obertura  · Pere Freixa / Mar Redondo

Mirador de l'Alcalde. 2002